Skyfall - Adele

Skyfall - Adele

Lời ca khúc hiển thị tại đây

Hold your __ and count


__ the earth move


Hear my heart __


For this is the __


this __


Swept away, I'm __


When it __


Or __ it all


__ the sky fall


We will __ tall


__ skyfall


Skyfall is where we __


When worlds __, and days are __


You can __ my name

THÀNH VIÊN HOÀN THÀNH BÀI HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check Gửi
Repeat : Line
Level : Easy  Medium  Hard
Phụ đề : EN  VN
Speed : Slow Normal
        

Skyfall - Adele

Danh mục : Video nhạc
Chuyên ngành : Nghệ thuật
Tag :
Bình luận

Building...
maze-runner-the-scorch-trials-2015-giai-ma-me-cung-2-thu-nghiem-dat-chay

Maze Runner: The Scorch T...

Giải mã mê cung 2: Thử nghiệm đất c...
1114 Trình độ :
weird-ways-to-burn-200-calories

Weird Ways to Burn 200 Ca...

Sau khi xem xét 200 calories...
652 Trình độ :
childbirth-vs-getting-kicked-in-the-balls

Childbirth vs Getting Kic...

Khi so sánh 2 giới với nhau, chu...
627 Trình độ :
dont-you-remember-adele

Don't You Remember - Adel...

844 Trình độ :
someone-like-you-adele

Someone Like You - Adele

891 Trình độ :
ingredients-for-happiness-motivational-minute-35

Ingredients for Happiness...

572 Trình độ :
no-promises-shayne-ward

No Promises - Shayne Ward

Shayne Thomas Ward là một ca...
1379 Trình độ :
try-something-new-motivational-minute-17

Try Something New - Motiv...

910 Trình độ :
value-of-all-motivational-minute-14

Value of All - Motivation...

767 Trình độ :
how-to-airbnb

How To Airbnb

Rent unique accommodations in more...
754 Trình độ :
does-penis-size-matter

Does Penis Size Matter

Kích thước 'cậu nhỏ' có quan trọng
708 Trình độ :
do-periods-actually-make-women-moody-ft-iisuperwomanii-chu-ky-den-do-co-that-su-lam-phu-nu-thay-u-ru-khong

Do Periods Actually Make...

Chu kỳ "đèn đỏ" có thật sự làm phụ...
822 Trình độ :