Rolling In The Deep - Adele

Rolling In The Deep - Adele

Lời ca khúc hiển thị tại đây

__ a fever pitch


__, I can see you __ clear


I'll lay your ship __


__ underestimate the things that I will do


Reaching a fever __


The scars of your love, __ me of us


that we __ had it all


I can't help __


__ in the Deep!


And you played it To the __!


But I've __ one of you


__ of me in the depths of your __


as mine __ won't be __


They keep me __ that we __ had it all


I can't __ feeling

THÀNH VIÊN HOÀN THÀNH BÀI HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check Gửi
Repeat : Line
Level : Easy  Medium  Hard
Phụ đề : EN  VN
Speed : Slow Normal
        

Rolling In The Deep - Adele

Danh mục : Video nhạc
Chuyên ngành : Nghệ thuật
Tag : adele
Bình luận

Building...
the-science-of-goosebumps-and-music-chills

The Science of Goosebumps...

Dù bạn lạnh, sợ hãi h...
614 Trình độ :
your-brain-on-crack-cocaine

Your Brain on Crack Cocai...

Chính xác thì...
639 Trình độ :
wildest-dreams-taylor-swift

Wildest Dreams - Taylor S...

726 Trình độ :
how-to-reach-unknown-potential-motivational-minute-27

How to Reach Unknown Pote...

789 Trình độ :
never-give-up-motivational-minute-26

Never Give Up - Motivatio...

1014 Trình độ :
i-am-going-to-save-a-panda-charlie-and-lola

I Am Going to Save a Pand...

1114 Trình độ :
if-today-was-your-last-day-motivational-minute-7

If Today Was Your Last Da...

1196 Trình độ :
believe-in-yourself-motivational-minute-1

Believe in Yourself - Mot...

1243 Trình độ :
the-6-craziest-extinctions-ever-6-su-tuyet-chung-kinh-khung-nhat-da-xay-ra

The 6 Craziest Extinction...

6 Sự tuyệt chủng kinh khủng nhất đã...
618 Trình độ :
what-colour-is-this-dress-mau-sac-cua-cai-vay-nay-la-gi

What Colour Is This Dress...

Màu sắc của cái váy này là gì?
547 Trình độ :
born-in-darkness-sinh-ra-trong-bong-toi

Born In Darkness

Sinh ra trong bóng tối
721 Trình độ :
blank-space-taylor-swift

Blank Space - Taylor Swif...

Ca khúc do Swift, Max Martin...
1461 Trình độ :