How far has laser-eye surgery come?

Phẫu thuật mắt bằng tia laser đã đi đến đâu?

Lời ca khúc hiển thị tại đây

irreplaceable __.


__ eyesight deteriorates in some way or other __ time.


It's __ one man's life's


and give us all __ than 20/20 __.


For the __ 45 years,


“I really __ a new __


Back in the 1960s, lasers __ weaponry,


But Bille saw __ potential __.


__ about using lasers to __ visions,


The ophthalmologists initially __ it.


__ like an atomic bomb __ inside the eye.


Bille and a __ of his PhD __


they __ a way to __ the eye


the outermost __.


or bumps that __ our vision.


THÀNH VIÊN HOÀN THÀNH BÀI HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check Gửi
Repeat : Line
Level : Easy  Medium  Hard
Phụ đề : EN  VN
Speed : Slow Normal
        

Phẫu thuật mắt bằng tia laser đã đi đến đâu?

Đôi mắt của chúng ta là đôi mắt rất tinh xảo/phức tạp và không thể thay thế. Rất tinh xảo, rất quý giá. Thị giác của tất cả mọi người bị suy giảm bằng cách này hoặc cách khác theo thời gian. Xảy ra với mỗi người trong chúng ta. Đó là công trình cả đời của một người đàn ông để ngăn chặn điều này và cho chúng ta tất cả những gì tốt hơn thị lực 20/20.
Bình luận

Building...
should-you-use-the-snooze-button

Should You Use The SNOOZE...

Nút bỏ qua, một trong những...
795 Trình độ :
butter-vs-margarine

Butter vs Margarine

Bất kể bạn sử dụng nó để r&a...
949 Trình độ :
will-dancing-get-you-laid

Will Dancing Get You Laid...

Trong suốt lịch sử và tr&...
712 Trình độ :
paper-towel-vs-hand-dryers

Paper Towel vs Hand Dryer...

Khoảng 80% bệnh truyền nhiễm l&acir...
701 Trình độ :
childbirth-vs-getting-kicked-in-the-balls

Childbirth vs Getting Kic...

Khi so sánh 2 giới với nhau, chu...
627 Trình độ :
say-something-a-great-big-world-ft-christina-aguilera

Say Something - A Great B...

1050 Trình độ :
being-number-1-motivational-minute-37

Being Number 1 - Motivati...

920 Trình độ :
never-give-up-motivational-minute-26

Never Give Up - Motivatio...

1045 Trình độ :
try-something-new-motivational-minute-17

Try Something New - Motiv...

910 Trình độ :
sometimes-you-have-to-roll-the-dice-motivational-minute-11

Sometimes You Have to Rol...

751 Trình độ :
how-to-airbnb

How To Airbnb

Rent unique accommodations in more...
754 Trình độ :
khoa-hoc-ve-su-luoi-bieng-the-science-of-laziness

The Science of Laziness

Khoa học về sự lười biếng
1067 Trình độ :