Betrayal - Yao Si Ting

Phản Bội

Lời ca khúc hiển thị tại đây


This is what's she has __ __ she won't __,


I can __ hear her __,


The day she let me __ her was a __,


How can I __ someone __ the __,


__ the __ of __ then I __,


the love I can't __,


How can I __ someone for the __,
who I can __ __,
THÀNH VIÊN HOÀN THÀNH BÀI HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check Gửi
Repeat : Line
Level : Easy  Medium  Hard
Phụ đề : EN  VN
Speed : Slow Normal
        

Phản Bội

Bình luận

Building...
the-science-of-goosebumps-and-music-chills

The Science of Goosebumps...

Dù bạn lạnh, sợ hãi h...
612 Trình độ :
say-something-a-great-big-world-ft-christina-aguilera

Say Something - A Great B...

1027 Trình độ :
make-you-feel-my-love-adele

Make You Feel My Love - A...

848 Trình độ :
wildest-dreams-taylor-swift

Wildest Dreams - Taylor S...

725 Trình độ :
power-of-attitude-motivational-minute-25

Power of Attitude - Motiv...

831 Trình độ :
one-day-at-a-time-motivational-minute-22

One Day at a Time - Motiv...

884 Trình độ :
snow-is-my-favorite-and-my-best-charlie-and-lola

Snow is My Favorite and M...

1140 Trình độ :
its-my-life-bon-jovi

It's My Life - Bon Jovi

Bon Jovi là thần tượng của g...
770 Trình độ :
apologizing-motivational-minute-8

Apologizing - Motivationa...

827 Trình độ :
i-am-extremely-absolutely-boiling-charlie-and-lola

I Am Extremely Absolutely...

862 Trình độ :
nice-guys-finish-first-nguoi-tot-hoan-thanh-truoc

Nice Guys Finish First

Người tốt hoàn thành trước
659 Trình độ :
idea-y-tuong

Idea

Ý tưởng
891 Trình độ :