One And Only - Adele

One And Only - Adele

Lời ca khúc hiển thị tại đây

I grow __ every day loose __ in time


__ only knows


You're the only one that I __


i've been here __


i've __ it all,


And __ be __


the one and __


So __ on and give me the __


__ them miles


If I've been on your __


__ yourself in time


How it feels to __ you close


I don't know why I'm __,


__ feeling every __,


you never know if you never tried to __ your pastTHÀNH VIÊN HOÀN THÀNH BÀI HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check Gửi
Repeat : Line
Level : Easy  Medium  Hard
Phụ đề : EN  VN
Speed : Slow Normal
        

One And Only - Adele

Danh mục : Video nhạc
Chuyên ngành : Nghệ thuật
Tag : adele
Bình luận

Building...
the-science-of-aging

The Science of Aging

Trong khi nhiều người tìm ki...
750 Trình độ :
weird-ways-to-burn-200-calories

Weird Ways to Burn 200 Ca...

Sau khi xem xét 200 calories...
684 Trình độ :
could-we-stop-an-asteroid-feat-bill-nye

Could We Stop An Asteroid...

Chúng ta đều đã chứng...
680 Trình độ :
amazing-energy-facts-to-blow-your-mind

Amazing Energy Facts To B...

Năng lượng thật là tuy&eci...
692 Trình độ :
vision-motivational-minute-36

Vision - Motivational Min...

758 Trình độ :
i-am-extremely-absolutely-boiling-charlie-and-lola

I Am Extremely Absolutely...

919 Trình độ :
humility-motivational-minute-4

Humility - Motivational M...

944 Trình độ :
what-if-humans-disappeared-se-ra-sao-neu-loai-nguoi-bien-mat

What If Humans Disappeare...

Sẽ ra sao nếu loài người biến mất
661 Trình độ :
can-you-be-scared-to-death-ban-co-so-cai-chet-khong

Can You Be Scared To Deat...

Bạn có sợ cái chết không?
679 Trình độ :
what-colour-is-this-dress-mau-sac-cua-cai-vay-nay-la-gi

What Colour Is This Dress...

Màu sắc của cái váy này là gì?
588 Trình độ :
vision-vien-tuong

Vision

Viễn tưởng
860 Trình độ :
let-her-go-passenger

Let Her Go - Passenger

Let Her Go được sáng tác và trình b...
1716 Trình độ :