The Science of Love

Khoa học về tình yêu

Lời ca khúc hiển thị tại đây


__ has __ our __


__ have __ the __

__ what is love from a __ perspective

from an __ line

who have all __ __
this __ streak comes to a __
Though we often __can be seen __ the __
in love __ awfully __


__ acts on the __ centers

that you __ really __ alot __


It's the __ that __ you ____ of this you not only __ in loveso you __ less __ by things


This not only __ sexual __
THÀNH VIÊN HOÀN THÀNH BÀI HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check Gửi
Repeat : Line
Level : Easy  Medium  Hard
Phụ đề : EN  VN
Speed : Slow Normal
        

Khoa học về tình yêu

Nhiều người đã trải qua mối tình đầu 1 cách vội vàng, hay tình yêu sâu sắc dành cho con cái, gia đình và bạn bè. Nhưng tình yêu hiểu từ góc độ sinhọc là như thế nào? Không có một nghi ngờ nào về mối quan hệ chặt chẽ giữa tình yêu với sự tồn taị của loài người.
Bình luận

Building...
could-we-record-our-dreams

Could We Record Our Dream...

Những giấc mơ là một hiện tư...
787 Trình độ :
practice-makes-perfect-motivational-minute-32

Practice Makes Perfect -...

946 Trình độ :
never-give-up-motivational-minute-26

Never Give Up - Motivatio...

1083 Trình độ :
one-day-at-a-time-motivational-minute-22

One Day at a Time - Motiv...

942 Trình độ :
it-is-very-special-and-extremely-ancient-charlie-and-lola

It Is Very Special and Ex...

1168 Trình độ :
i-can-t-stop-hiccuping-charlie-and-lola

I Can t Stop Hiccuping -...

1153 Trình độ :
nice-guys-finish-first-nguoi-tot-hoan-thanh-truoc

Nice Guys Finish First

Người tốt hoàn thành trước
712 Trình độ :
does-penis-size-matter

Does Penis Size Matter

Kích thước 'cậu nhỏ' có quan trọng
730 Trình độ :
unbroken-khong-the-khuat-phuc

Unbroken

Không thể khuất phục
2948 Trình độ :
destiny-van-menh

Destiny

Vận mệnh
1118 Trình độ :
please-may-i-have-some-of-yours-charlie-and-lola

Please May I Have Some of...

Charlie and Lola là một bộ ấ...
1107 Trình độ :
see-you-again-wiz-khalifa-ft-charlie-puth

See You Again - Wiz Khali...

Đến nay thì giai điệu See You Ag...
1464 Trình độ :