A Good Father - Motivational Minute #38

A Good Father - Motivational Minute #38

Lời ca khúc hiển thị tại đây

__ a father, man-it changes your life. __ area of it.


he's going to need __ things. He's going to need above all a good father.


A __ who understands that it's not enough just to __ for the home


No. It's when you __ time with him. Quality time with your __.


you __ to be their __. And talk in their language,
THÀNH VIÊN HOÀN THÀNH BÀI HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 
Check Gửi
Repeat : Line
Level : Easy  Medium  Hard
Phụ đề : EN  VN
Speed : Slow Normal
        

A Good Father - Motivational Minute #38

Danh mục : Motivational
Chuyên ngành : Nghệ thuật
Tag :
Bình luận

Building...
butter-vs-margarine

Butter vs Margarine

Bất kể bạn sử dụng nó để r&a...
949 Trình độ :
one-and-only-adele

One And Only - Adele

859 Trình độ :
dont-you-remember-adele

Don't You Remember - Adel...

844 Trình độ :
ingredients-for-happiness-motivational-minute-35

Ingredients for Happiness...

572 Trình độ :
never-give-up-motivational-minute-26

Never Give Up - Motivatio...

1045 Trình độ :
courage-motivational-minute-24

Courage - Motivational Mi...

838 Trình độ :
humility-motivational-minute-4

Humility - Motivational M...

922 Trình độ :
what-colour-is-this-dress-mau-sac-cua-cai-vay-nay-la-gi

What Colour Is This Dress...

Màu sắc của cái váy này là gì?
564 Trình độ :
dream-giac-mo

Dream

Giấc mơ
1362 Trình độ :
i-really-wonder-what-plant-im-growing-charlie-and-lola

I Really Wonder What Plan...

Charlie and Lola là một bộ ấ...
1138 Trình độ :
ive-got-nobody-to-play-with-charlie-and-lola

I've Got Nobody to Play W...

Charlie and Lola là một bộ ấ...
1027 Trình độ :
let-her-go-passenger

Let Her Go - Passenger

Let Her Go được sáng tác và trình b...
1693 Trình độ :