Học từ vựng

Từ vựng lớp 12 SGK Cơ bản: 2 học kì

220+ từ trong SGK Cơ bản lớp 12: Học kì I & II

Từ vựng lớp 12 SGK Nâng Cao: Học kì I

300+ từ trong SGK Nâng cao lớp 12: Học kì I

Từ vựng lớp 12 SGK Nâng Cao: Học kì II

300+ từ trong SGK Nâng cao lớp 12: Học kì II

Business Phần 1 (Anh-Việt)

300 từ đầu tiên của bộ Business

Business Phần 2 (Anh-Việt)

296 từ cuối của bộ Business

IT - Phần cứng máy tính

80+ từ về phần cứng máy tính

IT - Phần mềm máy tính

100+ từ về phần mềm máy tính

IT - Dữ liệu

50+ từ về dữ liệu

IT - Tổng quát

150+ từ tổng quát khi sử dụng máy tính

IT - Mạng máy tính

140+ từ về mạng máy tính

IT - Programming

140+ từ về lập trình

Tourism Phần 2 (Anh-Việt)

247 từ tiếp theo của bộ Du lịch

Tourism Phần 3 (Anh-Việt)

200 từ cuối của bộ Du lịch

Hospitality Phần 1 (Anh-Việt)

200 từ đầu tiên của bộ Nhà Hàng Khách sạn

Hospitality Phần 2 (Anh-Việt)

200+ từ cuối của bộ Nhà Hàng Khách sạn

Từ vựng về Hệ Da Bì

190+ từ về Hệ Da Bì

Từ vựng về Hệ Cơ

200 từ về Hệ Cơ

Từ vựng về Hệ Xương

280 từ về Hệ Xương

Job Search 300 Phần 1 (Anh-Việt)

150 từ đầu tiên để tìm việc bạn muốn

Job Search 300 Phần 2 (Anh-Việt)

150+ từ cuối cùng để tìm việc bạn muốn

Workplace Phần 1 (Anh-Việt)

300 từ đầu tiên của bộ Workplace

Workplace Phần 2 (Anh-Việt)

246 từ cuối của bộ Workplace

Gia đình & Các mối quan hệ (Anh-Việt)

Top 140+ từ về gia đình và các mối quan hệ (Anh-Việt)

Các loài hoa (Anh-Việt)

Top 60+ từ về các loài hoa (Anh-Việt)

Cảm giác & Cảm xúc (Anh-Việt)

Top 190+ từ về cảm giác và cảm xúc (Anh-Việt)

Tính cách con người (Anh-Việt)

Top 150+ từ về tính cách con người (Anh-Việt)

Military 200 (Anh-Việt)

Top 200 từ về Quân sự (Anh-Việt)

English Vocabulary about tv programme

Từ vựng tiếng Anh về chương trình tv

English Vocabulary about health

Từ vựng tiếng Anh về sức khỏe

English Vocabulary about fairy tale (part 2)

Từ vựng tiếng Anh về truyện cổ tích (phần 2)