Cùng học từ vựng tiếng anh về trí nhớ

In Bài viết Lượt xem : 1211

Từ vựng tiếng anh có rất là nhiều, và muốn học thành công và nhớ lâu được tu vung tieng anh thì bạn cần phải có phương pháp học hợp lý và đúng đắn. Một trong những cách học đang được đông đảo người lựa chọn hiện nay đó là chia nhóm từ vựng ra để học và vận dụng từ từ vào thực tiễn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về một nhóm từ vựng đó là từ vựng về trí nhớ.

Xem thêm: Phat am tieng anhhoc tieng anh qua phim

Một số từ tựng tiếng anh về trí nhớ thông dụng nhất

have a good/excellent memory

có một trí nhớ tốt/xuất sắc

have a bad/poor/terrible etc memory

có một trí nhớ tồi tệ/kinh khủng

have a memory like a sieve (=have a very bad memory)

có một trí nhớ rất tệ

have a long memory (=be able to remember things for a long time)

có khả năng nhớ lâu

have a short memory (=only remember something for a short time, and soon forget it)

chỉ nhớ  trong một khoảng thời gian ngắn và nhanh quên

from memory (=using your memory, and not using notes or written instructions)

từ trí nhớ / sử dụng trí nhớ, không dùng ghi chú hoặc các chỉ dẫn được viết ra

lose your memory (=lose your ability to remember things)

mất khả năng ghi nhớ

short-term memory (=your ability to remember things you have just seen, heard or experienced)

trí nhớ ngắn hạn / khả năng ghi nhớ những gì mà bạn vừa nhìn thấy, nghe thấy hoặc trải nghiệm

long-term memory (=your ability to remember events that happened a long time ago)

trí nhớ dài hạn / khả năng ghi nhớ những sự kiện đã xảy ra cách đây rất lâu

remain/stay/be etched in your memory (=be remembered for a long time)

được nhớ lâu / in đậm trong trí nhớ

if my memory serves me correctly/right (=used to say that you are almost certain you have remembered correctly)

dùng để nói rằng bạn hầu như chắc chắn rằng bạn vừa nhớ cái gì đó một cách chính xác

Trên đây là những từ vựng tiếng anh thông dụng nhất về trí nhớ. Hy vọng các bạn sẽ nhớ được chúng và vận đụng đúng lúc đúng thời điểm nhé :)

Bình luận